ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Βασίλης Σγούρος αποφοίτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. και είναι υποψήφιος Διδάκτορας στον Τομέα Κυκλοφοριακής Τεχνικής του Δ.Π.Θ. Εργάστηκε ως Project Manager σε πολλά έργα για διάφορες εταιρείες (ΟΤΕ estate, Coca Cola 3E, Mercedes Benz Hellas, ISOCON A.E. κλπ.). Διετέλεσε δ/νων σύμβουλος στην Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε., Εντεταλμένος Σύμβουλος και μέλος Δ.Σ. στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, μέλος της Προϊσταμένης Αρχής των έργων της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ». Είναι Τεχνικός Σύμβουλος της ΟΤΕ estate και Τεχνικός σύμβουλος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τα  έργα του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας. Είναι συντονιστής των μελετών για το σχεδιασμό της Γραμμής 4 του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας. Δραστηριοποιείται ως Τεχνικός Σύμβουλος σε εξειδικευμένες εργασίες Μηχανικού και εκτίμησης και ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας.

← Συνεργάτες ΑΛΕΞΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συνεργάτες →ΛΙΑΝΑ ΣΕΦΕΡΛΗ