ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

Ο Δημήτρης Κρικέλης αποφοίτησε από τη σχολή πολιτικών μηχανικών του Ε.Μ.Π το 2015. Από τον Οκτώβριο του 2016 παρακολουθεί το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της σχολής πολιτικών μηχανικών Ε.Μ.Π. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία στην μελέτη κατασκευών και στην εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων.

← Συνεργάτες ΒΑΣΩ ΑΝΑΛΥΤΗ

Συνεργάτες →ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΟΥΝΗΣ